fredag 4 oktober 2013

Hur pratar man då?

Lite information om skånska uttalet. Det som utmärker skånskan mest är skorrande r. Man märker tydligt att någon är skåning om man hör skorrningen och några andra diftonger som t.ex;
• Ett långt a (a:) blir ao eller auo
• e blir ibland ei
• i blir ij
• u blir äu
• y blir öyj (kort y blir kort ü)
• å blir eåo
Det låter tydligt när man hör någon prata från skåne. De här meningarna är skrivna på skånskt uttal:
”Alliera inte så töser, jag lyssnar på radion.” - för inte något oväsen flickor, jag lyssnar på radion.
”Har du slåed hued.” – är du dum i huvudet
”Killa maj ente!” – kittla mig inte!
Det är vanligt att man använder Denna och Dessa, t.ex; ”Ska jag ta denna” ”Är det dessa?”. Man kan också sätta ihop två ord till ett, använda bindevokal; rävarompa, fästeman. P,T,K är mer rundade och blir B,D,G. Vi återkommer med iéer till vår film / Frida Maria Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar