fredag 4 oktober 2013

skillnaden mellan forngutniska, gutniska och gotländska, kändisar

Forngutniska är en dialekt som talades på Gotland runt 900 e.kr. - 1600-talet e.kr. Under 1600-talet förändrades forngutniska och kom att få mer dansk-svenska former och det blev enklare att böja orden. Någon gång mellan 800 och 1000 e.kr. splittrades det fornnordiska språket upp i tre grenar som är fornvästnordiska, fornöstnordiska och forngutniska. Forngutniska skulle så småningom utvecklas till gutniska. Gutniska är en grupp nordiska dialekter som talas på Gotland. Ordet gutamål skapades av gotlänningen Carl Säve, professor i nordiska språk 1859 - 1876. Gutniska har kommit fram ur forngutniska. "Þa en ogutniscr maþr drepr ogutniscan mann. þa dragi so bandu sum gutniscr. En hann a boli sielfs sins bor a gutlandi ¤. 5. ¦ Biauþi bot manni en hann orkar sen atmeli ir ut gangit oc lati at meli a milli." är ett citat på forngutniska. / Phille och Gabbosh

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar