fredag 4 oktober 2013

Dalmål, språket/uttalet

Dalmål pratar man i Dalarna, det ursprunliga dalmålet kommer från den nordligaste delen av Dalarna. Där man nästan pratar som Norskan. Man kan och brukar skilja på dalabergsmål som man pratar i sydöstra Dalarna och det egentliga dalmålen. Eftersom att dalarna är ganska stort så är dalmålet rätt olika beroende på vilket ställe man är på i dalarna. I dalmålet så gör man ofta om rn till r, alltså barn till bar, och björn till björ. I dalmål som i flera andra mål har man tungspets r, alltså ett supradentalt r. man glr även om rs till ss, så om man säger kors, blir et koss. Man säger även L mot gommen, men man säger det inte efter ett E eller I. i det flesta ändelser så förlorar man t och n. till exemepl i solat, det blir sole, solat blir sola. Gatan blir gatu, och bitit blir biti. Mer om detta kommmer nästa lektion./Buster

4 kommentarer: