onsdag 9 oktober 2013

Skånska Kriget! :O

Godmorgon alla figurer med näsan framför skärmen! Isag ska vi berätta lite om landskapet skåne samt skånskan. Skåne tillhörde länge landet Danmark, ända till 1658 då freden i Roskilde överförde landskapet så att det blev svenskt. 1670 försökte Danmark åter igen få tillbaka Skåne men misslyckades, denna kamp kallas för skånekriget. I och med landskiftet utvecklades deras jordbruk vilket idag gjort de väldigt framgångsrika inom den branchen.
Inom Skåne finns det väldigt många orter. Orterna verkar inte ha några likheter men hen som söker, hen finner. Orterna är indelade i olika grupper beroende på hur ändelsen ser ut. Ortsnamnen med slutet -löv var vanliga under 200 e.Kr. fram till vikingatiden. Ballingslöv, Odarslöv och Burlöv är några exempel.
En annan slags grupp är -by och kan tillexempel vara Broby,Dalby och Sandby. Slutet -by är från vikingartiden och man tror det kommer från en samling av gårdar. Den sista ändelsen vi tänkte ta upp är -torp. De äldsta torp namnen kommer även de från vikingartiden, men man fortsatte använde de fram till 1300-talet.
/ Jenny Susanna & Sofia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar