fredag 11 oktober 2013

dialekter #5- Fakta

Dalmålet delas in i tre olika språkområden: västerdalarna, ovansiljan och nedansiljan. Den kulturella och språkliga gränsen mellan Övre och Nedre Dalarna har sin grund i den stora påverkan som gruvbrytningen i Stora Kopparberget (Falu gruva) hade på samhället och befolkningen. De mer avlägsna bygderna i Övre Dalarna förblev länge mer opåverkade, kulturellt och språklig. så uppkom dalmål.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar